Dinsdag 19 februari 2019
Twentesport

Nieuw regeerakkoord Enschede biedt FC Twente weinig

Geplaatst op 2 juli 2018 door   ·   Geen reacties

ENSCHEDE – Het ‘regeerakkoord’ van het nieuwe college van burgemeester en wethouders te Enschede biedt weinig aanknopingspunten voor extra financiële steun ten behoeve de betaald voetbal-organisatie FC Twente. Dit bleek vanavond bij de presentatie van de plannen van het college.

De afgelopen jaren was wethouder Eerenberg van Financiën de architect van de financiële constructies om het voortbestaan van FC Twente te stutten. Hij was van gemeentewege eveneens betrokken bij overleggen met het bestuur en de Raad van Commissarissen van de organisatie. De gemeente droeg haar steentje bij en loopt nu een financieel risico van ruim 25 miljoen aan leningen en garantstelingen.

Weinig politieke wil
Er is weinig politieke wil om nog verder te gaan; een meerderheid van de gemeenteraad lijkt het verzoek om nog eens zeven miljoen euro te geven te willen afwimpelen. Meer gemeentelijke dukaten zou een eis van de sponsors zijn voor hun extra steun ten bedrage van tien tot twaalf miljoen.

Niet verder in strop
De gemeenteraad vindt enerzijds dat Enschede het hoofd niet verder in de strop moet steken, temeer daar er anderzijds meer noden zijn in de stad. Zo gaat de onroerend-zaak-belasting omhoog, moet tot negen miljoen aan de reserves worden onttrokken en een miljoen worden bezuinigd op subsidies.

Eerenberg zei vanavond op een vraag in die richting cryptisch dat de gemeente niet méér gaat doen anders dan wat past binnen bestaande afspraken en ‘het kader van waaruit we vertrekken’.

FOTO: Eelco Eerenberg (links) als loco-burgemeester vorig jaar bij de opening van Hudson’s Bay in Enschede

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief