Zondag 26 mei 2019
Twentesport

Weghorst wacht af; Enschede wil zekerheid FC Twente

Geplaatst op 11 maart 2019 door   ·   Geen reacties

ENSCHEDE – De gemeenteraad van Enschede vindt dat ondernemer (Frans) Weghorst namens veertien grote sponsors/financiers commissaris bij FC Twente kan worden, maar niet nu, want eerst moeten de club en de gemeente een waterdicht akkoord hebben over de schuldsanering. FC Twente staat zo’n 25 miljoen in het krijt bij de gemeente vanwege leningen en hypothecaire verplichtingen.

Op zich kunnen wat het college van burgemeester en wethouders betreft de plooien binnen een maand glad worden gestreken. Van de besprekingen maakt ook de mogelijkheid deel uit dat de gemeente een deel van haar tegoed omzet in aandelen van de club. De principieel gevoelde noodzaak om tot die tijd toestemming te weigeren aan de benoeming van Weghorst in de Raad van Commissarissen heeft ermee te maken met dat de gemeenteraad hecht aan de volgorde der dingen.

De gemeenteraad wil op basis van ervaringen uit het verleden en om redenen van governance voorkómen dat de lokale overheid weer een groot risico loopt met FC Twente. Om die reden eist de gemeenteraad ook een geloofsbrief van de aan te stellen directeur Van der Kraan die zich vanuit zijn bedrijf gaat verhuren aan FC Twente. De zogenoemde geloofsbrief moet voorkómen dat hij naar de oude mores kromme (vervreemdende) situaties in de clubstructuur bewerkstelligt.

Voor wethouder Eerenberg van Financiën, die vanuit vertrouwen vanavond al wel het fiat had willen geven aan FC Twente, maar die rondkijkend en stemtellend besefte dat de gemeenteraad eerst een plan tot herstructurering mét de nodige waarborgen wil zien, is het nu zaak dit zo snel mogelijk met de club tot zaken te komen. Waarbij de wethouder in de kantlijn van zijn betoog nog liet weten zijn petje af te nemen voor de grote groep sponsors en andere financiers die ze veertien miljoen schokken ter redding van de club. Dat kom je volgens Eerenberg nergens anders in den lande tegen.

FOTO: Eelco Eerenberg (@Gemeente Enschede)

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief