Zondag 5 april 2020
Twentesport

Burgerouders

Geplaatst op 6 december 2019 door   ·   Geen reacties

Hellendoorn’s burgermoeder Anneke Raven (zie foto) verleent komend jaar geen vergunning voor het Hardshock Festival in haar gemeente.

Burgervader Onno van Veldhuizen verbiedt, binnen de kaders van bestaande wet- en regelgeving, het gebruik van lachgas in zijn gemeente Enschede. Ook collega Ahmed Marcouch heeft het belachelijke gas in zijn stad Arnhem opgeblazen. Haags waarnemend volksvader Johan Remkes verbiedt de vreugdevuren in de kustwijken van zijn gemeente.

En, ach en wee, Nederland staat in brand. Want we weten immers waar we recht op hebben, blij van worden en wat jarenlang gedoogd is.

De door de volksouders uitgesproken banvloeken over fik en gas worden gebaseerd op regelgeving inzake openbare orde en milieubeheer. Burgerouders nemen taken over van tekort geschoten ouders of scholing. Zij steken daarmee de nekken uit om aan de voorkant een moedige poging te doen te voorkomen dat aan de achterkant de problemen onoplosbaar worden. Deze kloeke volksherders gaan zonder begrip, morele versterking en hulptroepen deze strijd echter nooit winnen.

In de sportwereld worden sporters onderworpen aan de strengst mogelijke controleregimes en moeten voldoen aan de hoogste eisen qua ethiek en eerlijkheid. In bepaalde sporten, waaronder vooral wielrennen en ook atletiek, worden de regels meedogenloos gehandhaafd. Bestuurders dwingen de sporters in een keurslijf van normen en waarden waar geen enkele lachgas snuivende, weekendpillen slikkende jongere aan hoeft te voldoen. Omwille van de geloofwaardigheid van de sport. Opdat de sponsors hun handen schoon kunnen houden.

Het World Anti Doping Agency voerde in 2016-2017 in het professionele wielrennen 13.372 tests uit. Daarvan waren 96 gevallen positief of verdacht, hetgeen neerkomt op 0,72%. Na afloop van het Hardshock Festival in 2019 werd het speeksel van twintig willekeurige bezoekers getest. In het spuug van elke feestganger werden sporen van drugs aangetroffen en men was gewoon achter het stuur van de auto gekropen. Anneke Raven zou mijn moeder geweest kunnen zijn.

Theo de Rooij

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief