Zondag 21 juli 2024
Twentesport
Autosport

Hartstocht

Sportleu spölt rechtevoort vake met passie. Op LinkedIn strukel iej oaver de oondernemmers dee met passie eur woark doot. Passie is ene van de meest mishaandelde woorden van dit momeant. Vake ook in enen oadem eneumd met emotie. Nen gepassioneerden voetballer dut zien kunstje met volle oavergave. Iej köant dan zelfs nen gepassioneerd grootn bek hebben teegn een scheidsrechter. Mer a’j dreks excuses anbeedt, veraandert passie neet in onbeschoft gedrag. Passie is een woord dat snel verbleekt. Ten deeptse hef passie van doon met het lieden van Christus, mer a’j modewöarde vake genog gebroekt in nen aandern context, is ’n glaans ...
Lees verder >

Meer berichten Autosport

Sportleazen

Dezelfde kaansen vuur iederene is miej as zönne van nen textiel-oarbeaider oet het harte greppen. Mear eerst eaven dit. Het zol ...

Ongeboren talent

Het was groot nieuws te vernemen dat het nog ongeboren kind van onze dochter lange benen heeft. Dat kunnen ze tegenwoordig ...

Weer terrasweer

Na een periode van hevige neerslag, waarbij de mooiweerlopers thuisbleven (twee derde van het totale bestand), liet de voorjaarszon er geen ...

Verzoering

 Noa ’t sporten verzoert de spieren. Dan krie’j het geveul da’j op de haandremme stoat. De natuur kan ook verzoeren. Een ...

Laffe sport

Heroïek in de sport vindt men natuurlijk bij de vechtsporten. Het vloeren van een tegenstander is hier het hogere doel, dat ...

Achterhaald

De schaatscultuur is in gevoar. Oonderzeuker Pieter Pouw van de Technische Universiteit van Eindhoven schreef in de NRC een verhaal oaver ...

Eenoog

Zelfs een kind begrijpt dat je als hardloper zo min mogelijk gewicht moet meetorsen. Dan bedoel ik niet zozeer bagage, een ...

Hondse training

In de reguliere trainingsleer wordt er geen woord aan gewijd, vrijwel geen trainer kent het fenomeen en onder atleten is het ...

Fluiten

Er wordt nimmer aandacht besteed aan de risico’s van het trainersvak. Neem de aansprakelijkheid. Wie leiding geeft aan een ongeregeld zoals ...

Meer berichten >

Nog geen feed