Donderdag 30 mei 2024
Twentesport

Verzoering

Geplaatst op 9 april 2024 door   ·   Geen reacties

 Noa ’t sporten verzoert de spieren. Dan krie’j het geveul da’j op de haandremme stoat. De natuur kan ook verzoeren. Een poar joar terugge ha’j zoeren reagen. In de media gong ‘t oaver verzoerde buske. De beume zaggen der zeek oet. De greunigheaid oonder de beume worden eensoortig. Skienboar in 2024 bots neet mear belangriek, want ik heur der niks mear van.

Mear de verzoering is in aandere delen van ’t maatschappelijk leaven daal-esloan. Biej de Tweede Kamerleden dee neet as grote leu umme köant goan met verlees. Neet zelf in ’t spegel kiekt, mer met stront gooit noar mekoar. Ook Tweede Kamerleden die neet umme köant goan met de weenst. Dee niks doot met nen dudelijken opdrach van de stemmers. Dee nieje politiek beloaft en gewoon verdan knoojt in ’n zelfden traant as vroger.

Verzoering biej de politieke duders. Dramtitten dee vuural zichzelf heel geane heurt. Niks as nöalen oaver versnippering van het polletieke laandschap. Zoere zeurzäkke dee ’t gin geschiedenis kent en vuural nooit vertelt dat ‘r in 1972 ook 14 fracties in de Tweede Kamer zatten. Zoer nekgelul oaver rechtstatelijkheaid, de leu bange maken met veraanderingen van de groondwet. Vuural neet oetleggen dat elke politieke partieje de groondwet wil veraandern noar eagen inzichten, mear zukke dinge allene mear köant met tweedoarde mearderheaid. Grote oondernemmers as Tata Steel votpesten in plaatse van helpen vergreunen en hier te hoolden vuur al dat woarkvolk. En geet zon bedrief vot, dan de leu loaten geleuven dat India en China oons stoal op ne milieuvreandelijke manere maakt.

Verzoerde köppe biej de natuurbeschoarmers. Joa sloat an ’n kettel as de natuur kapot geet. Mear vertelt de leu ook da’j nen hoop wier köant herstellen, net as dat gat in de ozonloage. Scheai oet met ‘n zoer gezichte in de roondte preaken dat ’t al vieve oaver twaalne is. Doar wordt iederene allene modeloos en onverschillig van. Het is jums toch al te late? Vertelt de leu oaver de kwaliteit van het oppervlaktewater dat de leste joaren met sprunge vuuroet is egoan. Dat de weaileande wier vol met störke loopt. De otters met groot succes in-evoerd zeent. De beavers in wat contreajen zelfs oaverlast geeft.

Jammer da’w oons nutteloos lóát verzoeren. Der köant wier deers van de rode lieste of. Mear jea… good niejs wordt alverdan zeeldzamer. Zoer niejs neet. Jammer da’w oonszelf verdan op de haandremme zet.

Gerrit Dannenberg 

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief