Vrijdag 3 april 2020
Twentesport

Tunnelvisie

Geplaatst op 6 februari 2020 door   ·   Geen reacties

Zomaar een nietsbetekenend berichtje op de site van De Stentor deze week. Donderdagmorgen heeft om 03h15 een zwaar beladen vrachtwagen zich vastgereden onder het spoorwegviaductje aan het eind van de Holtense Dorpsstraat richting Deventer. Alle waarschuwingen en moderne navigatiemogelijkheden ten spijt. Zware windmolenonderdelen en olie op straat, wegdek en tunnel beschadigd, treinverkeer urenlang gestremd.

Decennialang is in Holten gediscussieerd over de aanleg van wegen die het doorgaande verkeer uit het dorpscentrum zouden moeten weren. Na de fusie tussen Rijssen en Holten kwam er meer vaart in deze twistgesprekken, waarbij de emoties soms hoog opliepen. Uiteindelijk werden vanaf 2011 in Holten een aantal infrastructurele aanpassingen afgerond. In de gemeente Rijssen werd het centrum ontsloten en begrensd door een parallel aan de spoorlijn lopende rondweg met de prachtige naam Reggesingel. Op drie plaatsen verschaffen tunnels een onbelemmerde toegang tot het stadscentrum en een vlotte afwikkeling van het verkeer. Fietsers verplaatsen zich vrij en veilig langs de hoofdrijbaan en kunnen gebruik maken van de tunnels. De snelheidslimiet is 50 maar wordt nooit gehandhaafd. Lekker vlot en veilig rijdt men aan 60-70 per uur naar en langs Rijssen.

In Holten voeren net-niet rondwegen verkeer, via vele rotondes, naar de antieke spoorwegpassage richting Deventer en industrieterreinen. Doorgaans tweewekelijks staat de A1 vast als gevolg van ongelukken, hetgeen in Holten een verkeersinfarct veroorzaakt. De eerder braak liggende Holtense industrie- en bouwterreinen hebben de crisis overleefd en worden in rap tempo volgebouwd. Rijssen-Holtense transport- en bouwbedrijven barsten uit hun voegen. En ondertussen ligt daar het flessenhalsje, als een zwart gat in een bovengebit.

Ook veelal sportieve fietsers veroorzaken polemiek rondom het voor tweewielers verboden onderdoorgangetje. De gekunsteld aangelegde fietstunneltjes aan weerszijde en het veelal slechte wegdek veroorzaken tot ergernis van de automobilist en de plaatselijke bevolking illegale, haastige passages via de rijbaan. Al zijn deze gevoelig teruggelopen sinds de recente aanleg van het noordelijke fietspad langs het spoor. Een overgrote meerderheid van de Holtense bevolking was ooit voorstander van de aanleg van een verdiepte rondweg op hetzelfde tracé. Zodat het doorgaand verkeer richting Deventer, industrieterrein en A1 zonder het spoor te dwarsen het dorp zou kunnen vermijden. De fietsers zouden dan het dorp via het voor fietsers open te stellen spoortunneltje kunnen verlaten. Politiek en bestuur beslisten anders. En zo rijdt de doorgaande fietser ongehinderd langs Holten en is het spoorgrotje verboden voor pedaleurs. Het ligt geduldig te wachten op de zoveelste wellicht ongeletterde en onderbetaalde vrachtwagenchauffeur die zich klem rijdt.

Theo de Rooij

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief