Donderdag 30 mei 2024
Twentesport

FC Twente ook financieel boven jan na herstructurering

Geplaatst op 8 april 2024 door   ·   Geen reacties

ENSCHEDE – De gemeente Enschede is content met de effecten van het vijf jaar geleden afgesproken herstructureringsplan van FC Twente. De opzet is geslaagd, memoreert het  college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat de financiële sores van de baan is.

In april 2019 stemde de gemeente in met het herstructureringsplan van FC Twente, waarin begrepen een kwijtschelding van vijf miljoen euro. De club staat er nu volgens het gemeentebestuur weer goed voor – financieel en sportief, wat de gemeente meer zekerheid biedt over het nakomen door de van de verplichtingen door de club.

Onderdeel van het herstructureringsplan is dat een deel van de door de gemeente verstrekte lening aan FC Twente is omgezet naar een renteloze achtergestelde lening. De afspraken voor de aflossing van deze achtergestelde lening zijn vastgelegd in de overeenkomst overtollige middelen. FC Twente heeft een verzoek gedaan voor wijziging van deze afspraken waarbij de lening niet langer achtergesteld is en in plaats daarvan sprake is van vaste aflossingen per jaar. De looptijd van deze lening wordt daarnaast ook ingekort. Verder wijzigen de huidige afspraken tussen gemeente en club niet.

Het college stemt in met het verzoek van FC Twente nu de gemeente zekerheid krijgt op de terug te ontvangen gelden mede als gevolg van de sterk verbeterde financiële situatie van FC Twente. Het college stelt de gemeenteraad voor om ook in te stemmen.

 

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief