Zondag 16 juni 2024
Twentesport

Trainer vuur de wedstrieden

Geplaatst op 17 januari 2023 door   ·   Geen reacties

Iej stelt nen trainer an zoonder geeldige papiern. Hee hoof allene mear wedstrieden te doon. De oetslagen zeent onbelangriek en hee krig gin ontslag, want der zeent gin aandere trainers. Zonnen trainer hef een hearlijk bestoan.

In het oonderwies is dit de keiharde werkelijkheaid. Der stoat leu vuur de klasse zoonder wettige diploma’s, want kolossale tekorten an learkrachten. Dat ‘r een beroop wordt edoan op leu zoonder geeldige oonderwiespapiern is nog tot doar an too. Onbevoegd is absoluut neet onbekwoam. In het beroepsoonderwies leupen in de vurige eeuw massa’s vakleu roond dee – zoonder pedagogische papierpröttel – de jonge generatie het vak prima konden learen. Later passen de regering doar gewooon ne mouwe an duur ook dee vakleu te certificeren op groond van bekwoamheaid.

Mear ik oarger miej kapot an al dee irreële succesverhalen van pensionado’s met dree invaldagdelen in het oonderwies. Dan zee-j in de media wier zonnen gepensioneerden notoaris den een poar halve dage klassieke talen gef in de vwo-boavenbouw. “Heejlijk dat contact met die jongelui! Je leejt zelf ook zo veel van die aanstojmende generaasie. Les geveh, nooit gedacht, maaj zouw leuk joh!” Volk dat op biejzeundere basis is binnen-ehaald. Aanders warren ze lever op de golfbane bleven. En groot geliek natuurlijk. Vriejstelling van langdröadige lerarenvergaderingen woer de schoolleiding de tied vol dramt met irreële  veargezichten ten koste van de woarkvloere. Ze hooft neet noar tiedrovende teamvergaderingen an ’t eande van nen langen schooldag um trainingen te doon van onderwieskundige adviesbureaus dee het doezendste rad hebt oet-eveunden. Geen 10-minutengesprekken op contactoavende woe’j oet mutten leggen wa’j der an hebt edoan dat Victor ginne 4 haalt. Geen mentorgesprekken woer pubervolk never op zit te wochen, mear wat wal breed op-eschreven mut worden in het digitale logbook. Logisch dat pensionado’s-vuur-allene-wedstrieden “zouw leuk joh” veendt.

Ik heb grote waardering vuur al dee gewone, trouwe oonderwiesleu, hoppelijk nog zoonder burn-out, met vake dikke päkke noakiekwoark, mear dee vuural het vak en vakleefde an jonge möage oaverdreagt. Nen breden kiek op de wearelnd hebt, oons laand – met alns wat ‘r verkeerd geet – toch op wearde köant schatten en toch neet verzoerd zeent. Ach jea.. ze wordt vake oaver een kop ekekn. Mear zo geet ‘t: met grote cadeaus haalt kraanten nieje abonnees binnen, mear de trouwe leazers kriengt niks. Joa, nen zearn kop van al dee oonderwiessprookjes.

Gerrit Dannenberg

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief