Woensdag 29 mei 2024
Twentesport

B&W Almelo weigert Stichting Stadion voorbereidingskrediet van 8,5 ton

Geplaatst op 2 juni 2011 door   ·   Geen reacties

ALMELO – De Stichting Stadion Heracles Almelo heeft het college van B&W verzocht een voorbereidingskrediet te verlenen van 850.000 euro ten behoeve van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. De Stichting Stadion Heracles Almelo heeft tot 31 december 2010 circa 550.000 euro besteed aan voorbereidingskosten en deze uit eigen middelen bekostigd. B&W echter wil dit veroek niet inwilligen.

In dit stadium heeft Stichting Stadion Heracles Almelo, gezien haar aflossings- en renteverplichtingen naar huidige financiers, niet op korte termijn de middelen om verplichtingen aan te gaan voor de verdere voorbereidingskosten. Om voortgang te houden in de ontwikkeling van de plannen voor het nieuwe stadion is tot start bouw circa 850.000 euro voor de planontwikkeling benodigd.

De stichting verzoekt de gemeente daarom een voorbereidingskrediet ter beschikking stellen van 850.000 euro Dit voorbereidingskrediet is een voorschot op de eventuele financiering van de Gemeente Almelo van maximaal 15.000.000 euro.

Hoewel het college heeft aangegeven positief te staan tegenover de bouw van een nieuw stadion en de daarbij behorende ontwikkeling, is men van mening dat er voor wat betreft het voorliggende verzoek van de Stichting Stadion Heracles hier geen rol voor de gemeente ligt.
B&W is dus van mening dat het verzoek van de Stichting Stadion dient te worden afgewezen en dat niet moet worden ingegaan op het verzoek.  Daaraan ligt een aantal overwegingen ten grondslag.
=Een overweging is dat geen voorbereidingskrediet zal worden verstrekt aan een derde voor het ontwikkelen van een plan voor het realiseren van een stadion en de herontwikkeling van de overige gronden met deels commerciële doeleinden.
=Een andere overweging is dat het college in het kader van het integrale raadsvoorstel betreffende het stadion kenbaar heeft gemaakt geen lening te willen verstrekken dan nadat de Stichting Stadion met een sluitende exploitatie komt. Dit is op dit moment niet het geval.
=Daarnaast wordt gesteld dat niet eerder uitgaven worden gedaan voordat een sluitend plan kan worden gepresenteerd.
=Tenslotte krijgt de gemeente volgens het voorstel van de Stichting Stadion geen harde garanties cq extra zekerheden.

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief