Zondag 21 juli 2024
Twentesport

Sportklasse

Geplaatst op 13 februari 2024 door   ·   Geen reacties

-Is darts ne sport of ne vaardigheaid. Doar kan ’t op feestoavende nuks oaver disterd worden. Mear jea, der zeent wal mear twiefelgevallen. Doevenmelken is dat wal ne sport of weendhoonderennen. Of  schaken en dammen? Sport of vaardigheid?

In Riessen he’w nog zon moeilijk geval: de R.M.C. De ofkorting steet vuur Rijssense Motor Club. Nee gin motorleefhebbers, want dee zit biej ‘n Tuf. De R.M.C. dut met auto’s en is op-ericht in september 1945. Miskien eerst wal ne club van motorrieders, mear ik kan miej neet heugen det ‘r ooit motoren metdeden. Allene auto’s woer ze puzzelritten met jaagnt.

Een bekeandsten puzzelrit is op Koningsdag. Heel vroo in ’n moarn, want dan he’j doarnoa nog nen helen Koningsdag. Duur ’n regel start ze in ’t Volkspark en is het eindpeunt Piet van ’t Witte Hoes. Der zeent twee klassen: de toerklasse en de sportklasse vuur ervaren puzzelritrieders. De puzzelritten zit vol ingewikkelde vroagen woer de Slimste Mens niks biej is. Iej mutten ook heel good oetkieken noar route-anwiezingen langs de weg. Aaltied an oew rechterhaande. Ook al stoat ‘r leenks nóg zukke logische anwiezingen; niks op oetdoon. Hoe’j dee anwiezingen mutten opvatten, doar besteet een verneampstig reglemeant vuur. Det mu’j oet ’n kop kennen, aanders val iej nooit in de priezen. In alle gevallen woer het R.M.C.-reglemeant neet in vuurzut, geeldt een laandelijk reglemeant. Mu’j ook oet ’n kop kennen.

De vroagen zeent heel gevoarlijk. Iej köant ‘r alle kaanten met oet. Smangs nog völle mear kaanten dan de rit-makers zelf dachen. Biej de priesoetreiking biej ’t Witte Hoes wordt ‘r dan heel dudelijk edisterd duur een klean veendingriek clubje in de sportklasse. Allemoal probeert ze mekoar de vleegen of te vangen. De sportklasserieders zeent ne elite dee ook biej mekoars club in de regio metdoot en zelf ook puzzelritten oetzet. Dat maakt natuurlijk alverdan veendingrieker. Biej de winnaars kom iej heel vake dezelfde naams tegen.

Ik heb ik ook wal ’s met-edoan. Mer ik zir neet achterdochtig genog om achter alle vroagen wat te zeuken. Ik beleave doar ook gin oardigheaid an. Een lesten Koningsdagrit eindigden ik zelfs in de toerklasse helemoals oonderan. Ik krege min formulier met heel weinig peunten terugge. “Noh jea, braand is slimmer,” zea’k teegn een wedstriedleider. Mer hee zea de’k te weanig logisch kon deanken. Jea, hee har wal geliek, mer ik kon ’t nit loaten um zíen logisch deankvermogen te testen duur um ook logische vroage te stellen. Dat dorf hee met miej wal an. Ik zegge: “Twee eape kiekt allebeaide in nen hollen buis. Ene an de ene kaante en ene an de aandere kaante. Toch zeet ze mekoar neet. Hoe kan det?” Hee dachen noa en probeerden van alns: der zat ne proppe in den buis, der zat nen boch in, ze hadn de oogne nit lös, enen aap was bleend, het was duuster… Nee, nee, nee dus. Volgens um kon det absoluut neet.  Ik zegge: “Den enen aap keek ’s moars um 10 uur en den aandern um 12 uur.” Volgens um was dat ne oerstomme vroage…

Gerrit Dannenberg      

 

 

 

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief