Donderdag 30 mei 2024
Twentesport

Noodverband gemeenten Twente voor ijsbaan Enschede

Geplaatst op 1 februari 2023 door   ·   Geen reacties

ENSCHEDE – De ijsbaan Twente in Enschede kan wellicht toch  open blijven, want naar  de verwachting zijn genoeg gemeenten bereid een jaar één euro  per inwoner beschikbaar te stellen. De ijsbaan geldt als een regionale voorziening.

Het betreft een incidentele bijdrage ter financiering om de baan nog minimaal een jaar open te houden. De huidige exploitant heeft het  contract per april opgezegd om een structurele oplossing te vinden, waar meer tijd voor nodig is. Teneinde meer inkomstenbronnen aan te kunnen boren wordt ook  bekeken naar exploitatiemogelijkheden in de periode dat de ijsbaan gesloten. Daarenboven zal worde onderzocht of er sponsors te vinden zijn.

‘Ik ben erg blij met de steun van de Twentse regiogemeenten, noodzakelijk om de baan een kans te geven’, aldus de Enschedese sportwethouder Van den Berg. ‘Elke gemeente heeft te maken met forse lastenstijgingen en dan is het prettig om te merken en te zien dat het regiobelang niet uit het oog verloren wordt’.

Wel wijst hij er op dat er nog geen zekerheid bestaat. De definitieve bijdragen van de regiogemeenten zijn nog afhankelijk van de besluitvormingsprocessen in de colleges de gemeenteraden. Enschede zal ook zelf moet diep in de buidel tasten’. Van den Berg: ‘Het zou zó jammer zijn als we deze accommodatie voor de regio zouden verliezen. Zowel met oog op breedtesport als topsport. Bijvoorbeeld de Sven Kramer Academy, en Talentned zijn prachtige initiatieven die amper uit de startblokken zijn, maar zeker een groot succes kunnen worden.’

De ijsbaan was met een langjarige gemiddelde energierekening van 220.000 al verliesgevend; die rekening bedraagt nu jaarlijks bijna zes ton. ‘

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief