Dinsdag 16 april 2024
Twentesport

Misser

Geplaatst op 12 maart 2024 door   ·   Geen reacties

Op moandag geet ne complete biejlage van Tubantia – veurtieds de Tweantse kraante – oaver sport. De spöllers dee zich inspant op grote actiefoto’s. Doarbiej lange verhalen oaver het wedstriedverloop en commentaar van de verslaggevers op ‘t  het spel. Ik kan miej vuurstellen dat sportleefhebbers dat gearne least. Het herinnert oe an de wedstried. Iej kuijert ‘r oaver met aandern en zeker ook a’j het der neet met eens zeent. Zo blif de sport as breed volksvermaak belangriek, ook al doo’j zelf neet an sport.

Oaver de plaatselijke politiek skrif Tubantia neet mear. Hoofdredacteur Daan Bonenkamp – veurtieds spindoctor biej D66 en borrelbewaker van Johan Remkes – zea kortens op ne biejeenkomst dat ziene kraante gin verslag mear dut van de roadsvergaderingen in de Twentse gemeenten. Ze schrieft allene nog oaver de gevólgen van de besloeten van de plaatselijke politiek vuur de leazers.

De plaatselijke politiek steet het dichtste biej de leazers. De gemeenteroaden zeent het heugste orgaan van de gemeentens. De roadsleden maakt beleid en controleert Börgemeaster en Wethoolders. Ze zeent rechtstreeks verantwoordelijk vuur het realen en zealen in de plaatsen. Iej köant ze an ’n jas trekken. Iej köant ze straffen en belonen biej de gemeenteroadsverkiezingen. Zee spölt de wedstrieden in de politieke arena in ‘t gemeentehoes. Mear oaver disse wedstrieden wil Tubantia neet mear schrieven.

A’j dan toch consequent zeent, dan mut de Tweantse kraante van wal-ear ook neet mear schriewen oawer de voetbalwedstrieden. Mear allene nog schriewen oawer de pries van de sezoenskaarten, de bezöppen supporters dee ’t ieder bod doonderieje maakt en det de belasting in de locht geet umdet ‘r biej elken match zonnen hoop plietsie neudig is. Neet mear schrieven oaver good en slecht spel, neet oaver scheidsrechters dee ’t zo vaals fluit as ne oale viole. Neet oaver sterspöllers en kloke keepers. Neet oaver oavertreadingen en alle kluren kaarten. Want jea, doar hebt de leu boeten ’t stadion niks gin last van.

Neet schriewen oaver de roadsvergaderingen en de regionale politiek is vuur ne regionale kraante ne doodzeunde. Dat begun een poar joar terugge al, toen Matthijs van Nieuwkerk zin vriendin een regionalen pagina Stad & Land der achterhen dee en regiokenner Gerard Lage Venterink leut kiezen oet ontslag óf de taalfouten verbettern in aandermans verhaaltjes.

Ik deanke de’k de lengste tied abonnee van Tubantia zir ewes. Lange jaankverhalen oaver leu dee de goo tabletten neet köant kriegen he’k zo heanig an wal ne keer ehad. Ne kraante den zichzelf boeten spel zet, mis iej niks an.

Gerrit Dannenberg

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief