Zaterdag 13 juli 2024
Twentesport

Een Gronings gehucht

Geplaatst op 26 juni 2024 door   ·   Geen reacties

Thans bevinden wij ons in het Groningse gehucht Vriescheloo. Wie zich daar ophoudt, is ver verwijderd van enige gemeenschap van een betekenisvolle omvang. Nu wij een uit 1900 daterende boerderij hebben betrokken die gesitueerd is buiten de wat men de kern van Vriescheloo zou kunnen noemen, zal u zich een voorstelling kunnen maken van de desolate locatie van ons tijdelijk onderkomen.

Wij, te weten de eega en ik, houden van een verblijf aan de rand van de beschaving. Dat wij de grond om ons voorheen agrarisch onderkomen van ruim 4000 vierkante meter tot onze beschikking hebben, draagt bij aan ons woongenot.

Om tot de kern te komen van wat een sportief getint stukje hoort te zijn: ik sport daar niet. Heel ongewoon, daar ik overigens consequent zes keer per week intensief train. Ergens voel ik evenwel, dat een week zonder rennen en trekken aan gewichten zalvend werkt voor de fysiek. Om van het geestelijke binnenwerk maar te zwijgen.

Niettemin heb ik wel gepiekerd wat de Vrieschelooër of Vrieschelooenaar in sportieve zin bezig houdt. Er ontbreekt een voetbalvereniging of andere club waar men zich kan vertreden. Hoewel wij ons noodgedwongen ook buiten onze gronden begeven teneinde leeftocht in te slaan, heb ik geen hardloper waargenomen. Dat is een uitermate vreemde gewaarwording. Overal elders rennen types rond, u zult het met mij eens zijn. Zo niet in deze Groningse dreven. Ik vermoed, dat er nog de gedachte heerst, dat er gewerkt moet worden en men geen tijd heeft voor moderne strapatsen als het onledige rennen over de suikerbietenvelden.

Ik kan dat billijken. Veel vreemde (dat wil zeggen elders verblijvende) volken halen met gemak de 100 dankzij werken op het land en zuivere lucht. Men oogt hier jong, maar mogelijk betreffen het hoogbejaarden.

Wij hopen iets mee te krijgen van de lucht en de louterende sfeer van het platteland, waar de tijd lijkt stil te staan. Wie weet trekt de huid strak, staan de ogen vorsend richting horizon, worden wij straks aanmerkelijk jonger ingeschat.

Maar na een verblijf van een midweek lijkt mij dat niet waarschijnlijk.

Erik Endlich

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief