Zaterdag 22 juni 2024
Twentesport

Boetenspel

Geplaatst op 23 april 2024 door   ·   Geen reacties

De boetenspelregel, de politiek, ’t verkeer en het wear hef iederene ne meaning oawer. Gebuurt doar wat met, dan geet ‘r dreks oawer in de media. Alleman hef der ook verstaand van. En zeker neet allemoal leu dee doar vuur duur-eleard hebt. Het tegen mekoar anhoolden van verschillende meaningen, allemoal iets inleawern en biej de woarheaid ongevear in ’t milden oetkommen; het is der nit mear biej.Biej ‘n eersten trein klaagden de leu oawer zoere melk in de beeste-geers. Eerst preuwen en dan klagen, dachen gin meanske an. Een mooi verhaal inruilen vuur feiten doo’w nit an. Oonderzeuk kost tied en woerumme zo’w dat ook doon? Moarn nöale viej gewoon wier oawer wat aanders. Ontwikkelingen veroorzaakt vergaank en hooldt zichzelf wier gangs. Komt der ook ceanten an te passe, dan is der niks mear an te hoolden. Het hele leawen dreejt jums um ’n kul en de klamotten. A’j dat incalculeert, kö’j doar nen hoop gemak van hebben.

De rekkenliniaal was innovatie. Mear de antwoorden van de rekkenlatten warren aaltied ongevear. Biej benöadering veunde viej toen heel gewoon. In de roeze zi-j der aaltied kort biej. Toen köm de rekkenmesiene. De leraren bookhoolden schreeuwden moord en braand, want de jeugd kon ginne somme mear oet ’n kop. Een computer köm in de mode en de onhealsprofeten vuurspeelden woarkeloosheaid. ChatGPT was ’t eande van de ambachtelijke broodschriewers en deepfake beneamp oons ’t echte zicht op ’t echte woark.

A’j eawen ofwocht vaalt ‘t allemoal gloepens met. Echte bookhoolders – dee’w rechtevoort accountants neumt – bliewt metdeanken en weet ongevear watvon bedrag der oet ne rekkenmesiene mut kommen. ’n Betjen klookn kearl raakt gin schrikhekke woe’j volgens een Tom Tom dwars duurhen munn. ChatGPT wordt al volop gebroekt biej websitebouwers en tekstbureaus. Confectieverhalen past vake net zo good as confectiekleare dat ook köant doon.

Een DVD hef een bioscoop neet oawerbodig emaakt en een digitalen camera is neet in de plaatse kömmen van de echte fotografen. Echte vakleu he’w aalt verlet an. Wocht röstig de niejste ontwikkelingen of. ’n Oaln Preadiker zea al dat ‘r fealijk niks niejs oonder de zunne is. Bekiekt bedoard de nieje dinge. Zeet wat ’t oe opsmit en a’j dán nog wat te klagen hebt, kö’j dat aaltied nog doon. Loat oe de kop neet gek maakn, want de wearlnd is al gek genog.

Gerrit Dannenberg

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief