Zondag 21 juli 2024
Twentesport

Quote

Geplaatst op 6 november 2023 door   ·   Geen reacties

At leu oarns geheimzinnig oawer doot is ’t wal oawer het loon. Wat oe salaris is  wordt eagenlijk nooit hardop ezegd. In een heel eankel geval weelt leu nog wal ’s ne indicatie geewn as: “Jea kiekt mer op internet, doar steet wal bruto op wat de lonen zeent.” Mer wat ‘r oonder een streep oawerblif, vertelt z’oe nit. Of ’t wordt met ne grappe of-edoan, zo van: “Joa bruto is ’t wal een mooi loon!” Of: “Bruto is nen heeln grootn hoond, mear netto is zon klean pinchertje.” En dan mear hopn det zonne ofleaidingsmanoeuvre het gesprek de aandere kaante op drok., drok, drok

Ook doot de leu vaag oawer wat ze in de knippe kriengt as ze met ne gooldn haanddruk oet de zaak goat. Of at ze wordt vot-epromoveerd en dan ne mooie regeling kriegnt, dan heu’j nooit hoe mooi at dee regeling is. Joa globaal in proceanten: “Dan krie’k 90 proceant van ’t leste loon, noh dan kan’k der wal stapn.” Mer ook dan wier krie’j zeelden te heuren wa’t zo deftig het besteadboar inkommen het. In Riessen zegge viej dan: ’n aandermans beuks zeent duuster te leazen.

Mear heel aanders geet ’t alle joar at een niejn Quote 500 oetkoomp. Doar wordt vriej en fraank ekuijerd oawer het vermogen van Jan en alleman. En dan nit allene in det glossy blad de’j biej de Readshop köant kopen, mear ook de kraanten schriewt ‘r oawer. Mark Voortman steun zelfs met nen foto biej het verhaal oawer de riekste leu van Nederlaand en van Riessen. Zo geheimzinnig at alleman aaltied dut oawer zin eagen inkommen, zo openhartig skrif de Quote oawer al dee oondernemmers met dee fantastische spoarpötte. De miljoenen vleegnt oe um de oren. Mear het zeent allemoal ongecontroleerde bedragen, want de rieken zelf hebt um zukke publicaties nooit evroagn. Iej deankt toch zeker nit det Oarnd-Jan van Potje zeg: “Zet mer in de kraante de’k 175 miljoen hebbe.” Of Mark Voortman: “Joa det he’j good: 140 miljoen en gin dubje meender.” Het zeent ook mooie getallen, mear allemoal op groond van heel beperkt beschikboare ciefers oawer andelen- en bedrijfsverkopen. En dan nog…ook al zollen al dee getallen precies kloppen, wat dan? At dee rieken al det geeld zelf weelt hoolden, he’j der wat an a’j det ‘t weet. Nemt Gerard Sanderink: is edaald van nummer 88 noar 283. Det is nog aaltied fiks heuger as Mark Voortman. Mer wat maakt het oet: alleman weet det Sanderink oonderan of boawenan gewoon ginnen cent oetgef. Wat he’j dan an ne dikke knippe a’j der niks met doot? Doarumme: alns is betrekkelijk. Vuural ciefers en getallen zoonder een verhaal. Geeld maakt nit gelukkig. Det wordt wal vake ezegd duur leu dee der genog van hebt. Mear ik deanke det ’t zo is. Zol de kearl met 10 miljoen gelukkiger wean as de kearl met 9 miljoen? Weant toch wiezer!

Gerrit Dannenberg

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief