Vrijdag 1 maart 2024
Twentesport

Quote

Geplaatst op 24 oktober 2023 door   ·   Geen reacties

Oaver de grötte van sportverslagen in de pers heur ik nooit klachten. Op moandagmoarn is het sportkatern van de kraante dikkerder as het gewone niejs. Vake oetgebreaide verslagen oaver wedstrieden woer ook al massa’s volk biej zatten. Grote foto’s en lange verhalen. Ik probere dee verhalen te leazen, mear ’t eande van ’t sportartikel haal ik nooit. Al dee möaite zal vaste lonen, aanders zollen de kraanten het nit mear doon. Mear miskien geet ‘t net as met het leazen van bookrecensies of de kritieken van Angela de Jong: geane wiln weten of ’n aander der ook zo oaver dech. Ik weet ’t nit.

Vuur de plaatselijke politiek is de verslaggeving in de kraanten een gepasseerd station. Burgers köant insprekken biej de plaatselijke politiek: in de commissies en in een gemeenteroad. Völle leu doot det ook. De vergaderingen wordt een joar van tevuurten in-epland en a’j nit zelf noar ’t gemeentehoes köant, kö’j de vergadering teruggekieken op de websites. En toch is der gin pers biej 9 van de 10 vergaderingen van de plaatselijke politiek. Het zeent nota bene oonze volksvertegenwoordigers. Plaatsgenoten. Ze loopt op de moarkt, op ’n Koerbeelt, in de weenkelstroate en in de koarke zit ze nöast oe. Iej köant ze an ’n jas trekken en wat influstern. En toch veendt ’t de kraanten het nit belangriek wat de dames en hearen op het gemeentehoes in alle openboarheaid zegt. Lewer brengt de kraanten zeikverhalen oawer zielige leu dee met de vingers tusken de dure zatten biej de belasting. Of troanentrekkers van wichter dee nit mear an tabletten vuur ne zeeldzame zeekte köant kommen of ne onbetaalboare reaize noar Ruslaand mutten maken vuur ne harsen-operatie den in Hollaand nog verböaden is. Allemoal dinge dee heel slim zeent, mear woer ’t een oargelozen kraantenleazer gin harrel an veraandern kan.

De gemeenteroadsleden van de Hof van Twente hebt van alns probeerd, mear de verslaggewers van de Twentsche Courant Tubantia komt gewoon nit. Doarumme stelt ze zelf nen verslaggever an den oawer de plaatselijke politiek schrif. Tubantia redacteur Leo van Raaij oet Almelo schreef doar in foele termen oawer. Hoofdredacteur Daan Bonenkamp probeerden ’t allemoal nog een betje recht te tutteln. Joa viej munn zelf ook in ‘t spegel kieken en viej volgt de politiek nit ook al is de kraante nog alverdan een waakhoond van de democratie. Noh oké,…dan mos der mer ene verslag doon van dee roadsvergaderingen, mear den mag dan gin politiek journalist heten, mer verslaggewer roadsvergaderingen.

Kearl an gen eane! Een road van de Hof van Twente hef groot geliek. A’j der zit vuur de gemeenschap, mag de gemeenschap ook weten wa’j doar oetvret. At de gewone kraante doar met hen slatert, is nen ingehuurden verslaggewer tien keer better dan ne kraante vol zeik- en gölverhalen.

Gerrit Dannenberg

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief