Vrijdag 1 maart 2024
Twentesport

Echt – of niet?

Geplaatst op 1 februari 2023 door   ·   Geen reacties

Dit stukje is aan de late kant, met name ook nu wij een zogeheten academiedag hadden. Dat interesseert u niet, want ik hoor u immers een column over hardlopen voor te schotelen. Als ik u nu vertel dat wij tijden die dag onder meer een workshop hadden over een computerprogramma dat in staat is om een in perfect Nederlands een stuk te produceren. Desgewenst zelfs in, bijvoorbeeld, Chinese karakters Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er in de media veel aandacht was voor dit fenomeen, met name nu het studenten in staat stelt een perfecte scriptie in te leveren, dan wel een opstel over whatever te doen afscheiden. Je zou voorts, bij wijze van spreken, het programma kunnen verzoeken om een grappige uiteenzetting over hardlopen te schrijven in, zeg, 300 woorden.

Het hardlopen is een activiteit die niet alleen tot aanmerkelijke vermoeidheid leidt, het is voorts denkbaar dat de atleet een blessure oploopt die zowel pijnlijk als langdurig van aard is. Wie echter dit leed bespaard blijft, zal zich geconfronteerd zien met een vorm van verslaving die blijvend is. Dan is al snel een wekelijkse training niet toereikend en zal de sporter uiteindelijk dagelijks de kilometers aaneenrijgen. Dat dit een tijdrovende bezigheid is die ten koste gaat van het gewone sociale leven zal de lezer niet verbazen. Gezinsleden, familie en vrienden voelen zich verwaarloost en zullen zich van deze hardloper afwenden, zodat eenzaamheid en afwezigheid van enige sociale interactie zijn deel is.

Ontegenzeggelijk neemt de conditie van onze loper zienderogen toe en beginnen zijn tijden op de lange afstand op te vallen. De plaatselijke courant zal over hem gaan berichten en het zal niet lang duren of hij draait mee in de top van de lange afstanden. Zijn prijzenkast vult zich aanvankelijk met bewijzen van bescheiden klasseringen, zoals vijfde en vierde plekken. Alras weet de hoofdpersoon van dit stuk zilveren en zelfs gouden medailles aan zijn uitdijende verzameling eremetaal toe te voegen. Kortom, zijn faam groeide net zo snel als dat hij de finish passeerde.

Maar lang duurde de faam van deze atleet niet. Hij werd namelijk ouder, terwijl een jongere en talentvolle concurrent in een kort tijdsbestek bijna, en wat later: aanmerkelijk eerder de finish passeerde dan onze onfortuinlijke – en zowel eenzame als oudere – held. Een held die niet langer held was en zich uiteindelijk teleurgesteld terugtrok uit de wedstrijdsport en, niet lang daarna, het hardlopen er geheel aangaf. Daarna betrok hij een eenpersoonsappartement waar hij zich inmiddels onledig houdt met het verzamelen van postzegels en kleine houten olifantjes. Deze staan nu in de prijzenkast.

Goed: dit was dan het stukje. Aan u het verzoek te onderzoeken of dit mijn pennenvrucht is  of die van chat.openai.com/chat, zoals het programma wordt genoemd…

Erik Endlich

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief