Woensdag 24 juli 2024
Twentesport

Pyg(gel)mee

Geplaatst op 11 juli 2023 door   ·   Geen reacties

Ik zol et oaver de val van et kabinet können hebben. Joa jongs wat een spul, zo op nen vriedagoavend. Oaver griemkebaas Rutte, den as zelf gin gezin hef en et dus een ander ook neet gönt. Oaver ‘n alverdan mear racistischen of gewoon hardop moorddöadigen drek wat ik van kunnigen op Facebook vuurbie zee kommen. Mer wat ne beste leu zi’w toch! Of oaver de Poete en ziene speciale militaire operatie in zien noaberland, mer ik denke neet at he et les, dus wat he’j der an. Ook zo’w ons onmundig drok können maken oaver ’n eersten wolvenanval, in Drenthe. Dat den oetedaagd en opejaagd wör duur nen boer en toen oet nood van zik ofbeet. Of dat dat deer helemoal niks te zeuken hef bie dee sköape. Of wovölle hunde joarliks wichter griept. Of et ciefer van boeren dee onder de bolle komt.

Ondertusken leavt een groot deel van Afrika in oarmood. A’j et langs de richtliene van ons idee van oarmood langslegnt ja. Vuur YouTube zaggen ik nen koppel Baka-pygmeeën ne hutte bouwen van wat dunne täkke, dee’t ze in nen krink in de grond steuken, in mekoar vlöchten en et doarnoa ofdekken met wat blader. Kloar was et hoes. Feitelik neet mear as een nöstjen. Doar leaven ze in. As ze et der noar hadden treuken ze wier deper ’n bos in en deden ze etzelfde kunstje een paar kilometer wiederop. Ze lachen der allemoal bie, maken bak met mekoar en zaggen der good gezond oet. “Nen wolf? Haha, wee’j wal woeras wiej hier dageliks tegenan loopt?” zollen ze zeggen. Klopt, luxe wagens, ne metloperige bakfietse of wier een grötter hoes as oewen noaber hadden ze nit. Stress ook nit. Wal wille. Ze hadden mekoar en wat wi’j dan nog mear?

Misskien mu’j gewoon es nen dag et mobielken in de kaste leggen en ’n klaptop dichte. Griept mekoar es bie de hande en goat nen bol hen lopen duur ‘n bos. Et is hoge zommer! Belt den enen kameroad woer’j al nen zet niks van hebt vernömmen en sprekt es wier of. Dan zee’j da’w et noar verholding nog neet zo slecht hebt hier.

De wearld steet niks mear in ’n brand as vroger. Mer wiej kriegnt der verdan mear van met. En dan mu’w der ook nog wat van vinden met ’n allen. De pygmeeën neet. Dee redt zik best en et zal öar allemoal wat. Ze hebt niks, dus ook gin angst at een ander öar kump begappen. Wee is der noe riek?

 

Delen is sportief

Reacties (0)
Archief